The Emperor ไพ่จักรพรรดิ

When you are ready, build up concentration, close your eyes, breathe deeply in and out for 1-2 minutes until you feel calm and relaxed. Recall the sacred items that you respect, and ask for their power to disclose your fortune through this daily Tarot card reading. Then, open your eyes and choose 10 Tarot cards. Your journey begins!
พื้นดวงทั่วไป คุณเป็นคนเข้มแข็งมีความเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและเป็นนักปกครองที่ดีมีความรู้มีความสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นและยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้คนมีความคิดที่กว้าง ไกลและเป็น คนที่มีความคิดและมองการไกล
การเรียน เรียนดี การศึกษาสูง คนที่มีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวมักจะเรียนได้ดีทุกคน
การงาน คนที่ได้ไพ่นี้อาชีพที่เหมาะหมายคือนักปกครองนักการเมืองหรือนักกฎหมายเจ้าของธุรกิจหรือนักวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะสามารถก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างสง่างาม การงานท่านจะมั่นคงมีผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมให้ความช่วยเหลือและอนาคตจะเป็นใหญ่เป็นโต
การเงิน การเงินของท่านผู้ใดได้ไพ่ใบนี้จะมั่งคั่งได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองมากกว่าบางคนร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดหรือได้รับมรดกแต่อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ เป็นดวงที่ยิ่งทำงานยิ่งร่ำรวยขึ้น
ความรัก ด้านความรัก แม้จะมั่นคงแต่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นคนค่อนข้างแข็งนอกอ่อนในตรงไปตรงมาถ้าเป็นชายจะเป็นใหญ่ในครอบครัวเป็นผู้นำหรือหัวหน้าครอบครัวข้างๆเผด็จการ ยิ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่เท่าไหร่ให้ความสำคัญกับความรักน้อยลงแต่ความรักช่วงนี้อาจไม่โรแมนติกหวานแหววเพราะยังไม่รักคุณแบบผมรักแต่จะนับถือเสียมากกว่า
สุขภาพ หน้าสุขภาพนั้นแข็งแรงดีแต่อาจจะมี เจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ
โชค คุณยังไม่มีโชคมากนักแต่จะได้โชคเล็กๆน้อยๆจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ