The hermit ผู้สงบและสันติ

When you are ready, build up concentration, close your eyes, breathe deeply in and out for 1-2 minutes until you feel calm and relaxed. Recall the sacred items that you respect, and ask for their power to disclose your fortune through this daily Tarot card reading. Then, open your eyes and choose 10 Tarot cards. Your journey begins!
พื้นดวงทั่วไป ไพ่ใบนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของนักปราชญ์คุณจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาธรรมะหรือสื่อถึงความสงบสันโดษหรือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆจากสังคมแต่ก็จะแก้ไขปัญหาให้คนอื่นตลอดเวลา
การเรียน ชอบทำอะไรคนเดียว เรียนคนเดียว ทำงานคนเดียว ไม่สุงสิง ไม่ชอบเข้ากลุ่ม แต่มีความสามารถ รู้อะไรรู้ลึก ชอบค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเอง คนนี้มักได้ครู อาจารย์ หรือผู้อุปถัมป์ดี
การงาน อาชีพของคนที่ได้ไพ่นี้คือจะเป็นวิชาการครูอาจารย์หรือนักบัญชีนักวิจัยหรือได้อาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวเช่นนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง
การเงิน ฐานะจะพออยู่พอกินเป็นคนรักสันโดษไม่ทะเยอทะยานในด้านทรัพย์สมบัติมากเกินไปเป็นคนที่ได้น้อยกินน้อยได้มากก็กินน้อยมั่นคงและไม่ติดขัดเรื่องเงินทองแต่เงินนั้นก็จะเสียเพราะบุตรหลานหรือเพื่อนๆมากกว่าคนที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายในฐานะการเงินบั้นปลายชีวิตจะมั่นคงดี
ความรัก มีความรักแบบเดินทางสายกลางไม่ค่อยลงมันติดแต่ก็เป็นคนรักที่ดีมั่นคงจริงใจแต่อย่างเดียวคือมากที่คนรักอาจจะน้อยใจไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณอาจจะไม่มีความมั่นใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ฉันทำให้เกิดความเครียดและนำไปสู่ปัญหารักเราได้
สุขภาพ เป็นคนขี้เหงาเก็บเนื้อเก็บตัวชอบหลีกเลี่ยงสังคมชอบอยู่คนเดียวจึงมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
โชค โชคของคุณนั้นไม่มีต้องไปทำบุญแล้วชีวิตจะเปลี่ยนมีโชคมาก